Follow Die Vers to join the conversation.

When you follow Die Vers, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Die Vers

Castricum, Netherlands

Frisse Nederlandstalige hiphop op een stevig bedje van diverse stijlen, met de ambitie om rap met een gevarieerde live band te brengen. Dat is Die Vers. De verschillende achtergronden in deze zesmans band zorgen ervoor dat geen nummer hetzelfde klinkt en dat alles vol passie en positiviteit wordt gebracht.

Raps door: 13 & De Geest
Instrumenten door: Bert, Gerald, Jasper & Jort

Recent Supporters